Contactformulier
Herstelgericht werken op een HIC

Herstelondersteundende zorg op de High Intensive Care

Trifier draagt bij aan: · Preventie van agressie en grensoverschrijdend gedrag · De-escalerend werken · Veiligheidsgevoel · Kwaliteit van zorg · Reductie van dwang en drang

De uitdagingen van een High Intensive Care unit

Veel instellingen in de geestelijke gezondheidszorg staan voor de uitdaging hun High Intensive Care afdeling te verbeteren. Reductie van klinische bedden, de ambulantisering en de wens om dwang en drang terug te dringen, leiden tot een nieuw zorgperspectief. Dit betekent niet alleen dat er gewerkt en gebouwd wordt aan de faciliteiten van een andere werk- en behandelomgeving. Het vraagt ook om werken en bouwen aan een substantiële verandering in de manier van werken en behandelen door zorgprofessionals.

Herstelondersteunende zorg op een HIC

Herstelgerichte en veilige zorg leveren op een HIC betekent:

  • Het behandelen van een complexere doelgroep in korte tijd
  • Uitgaan van de autonomie en veiligheid van de cliënt
  • Minimale toepassing van gedwongen interventies
  • De-escalerend werken
  • Een andere teamstructuur en samenwerking
  • Tijds- en behandeldruk

Urgente en complexe zorgvraag

Het HIC programma van Trifier combineert de kracht van de Safewards methodiek met de richtlijnen die de HIC norm op de dynamische elementen stelt. Medewerkers krijgen concrete handvatten in het omgaan met cliënten met een complexe en urgente zorgvraag, onder hoge druk. Het programma richt zich onder andere op alternatieve interventies, het omgaan met complexe situaties bij oplopende stress, reflectie op de eigen emoties en gedrag, contact met naastbetrokkenen en ambulante teams, multidisciplinaire samenwerking, een-op-een begeleiding en groepsdynamiek.

Kortom, Trifier observeert, adviseert en traint vanuit 6 uitgangspunten:

1. Contact tussen medepatiënten
2. Individuele patiëntkenmerken
3. Wet- en regelgeving
4. Teamfunctioneren (groepsdynamiek, multidisciplinaire samenwerking)
5. Fysieke omgeving in de kliniek
6. Leven buiten de kliniek

Urgente en complexe zorgvraag

Herstelgericht werken op een HIC

Trifier begeleidt zorgprofessionals binnen HIC afdelingen. Veilige, herstelgerichte en vrije zorg vormen hierbij de uitgangspunten. Zodat zij de best mogelijke vorm van acute zorg kunnen leveren.

Relevant
Trainingen & Opleidingen

Trainingen & Opleidingen

Waarin wil jij je ontwikkelen?
Lees meer
Teamontwikkeling

Teamontwikkeling

Samenwerken in een intensieve zorgomgeving
Lees meer
Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling

Veiligheidsvraagstukken in zorginstellingen
Lees meer
Referenties

Wat zeggen onze klanten?

“Een veilige zorg- en werkomgeving staat of valt bij hoe veilig het team zich voelt”

Parnassia

“Door op een uniforme wijze met escalerend gedrag om te gaan, hebben medewerkers meer vertrouwen in elkaar gekregen”

Pluryn