Werkwijze

Samen leren

Al onze trajecten zijn gericht op het met elkaar creëren van een veilige en plezierige zorg- en werkomgeving waar mensen trots zijn op wat ze doen. Trifier gelooft in praktijkleren. De ontwikkeling van het lerend vermogen en zelfregie vormt hierbij de basis. Bij het komen tot de gewenste resultaten zien we leren en ontwikkelen als een constante factor. Onze professionaliseringstrajecten hebben dan ook als doel om een continu en collectief leerproces op gang te brengen.

Training, advies en onderzoek

Leren door te doen
Trifier staat voor leren door te doen. Afhankelijk van het leerdoel, de situatie en de groep zetten we passende combinaties van interventies in. Zoals training, coaching on the job, kennissessies, worldcafé, regietheater, oefenen met acteurs, intervisies, e-learning en observatie.

Van samenwerking tot beleid
Bij het creëren van een optimale veilige én vrije zorgomgeving spelen niet alleen kennis, houding en vaardigheden een rol. Er komen bijna altijd ook vraagstukken over beleid en wetgeving, teamprocessen en interne en externe samenwerking aan de orde. Hoe houden we blijvend aandacht voor het thema veiligheid? Hoe blijven we anticiperen op de veranderende (werk)omgeving? En op welke manier begeleiden, coachen en sturen we onze medewerkers hierbij? Trifier begeleidt door middel van training, advies en onderzoek.

De Trifier manier

De oorzaken en eerste signalen van onveilige situaties of incidenten liggen vaak al eerder in de tijd en eerder in het proces. We kijken en zoeken samen met zorgprofessionals en de organisatie naar de factoren die hierbij een rol spelen. Zowel op individueel, team- als beleidsniveau. Zodat de patronen, beslissingsmomenten en handelingen die van invloed zijn, worden herkend en omgebogen. Dat is de unieke en succesvolle methode van Trifier, waarmee we gezamenlijk blijvende verandering en versterking bewerkstelligen.

Onze methoden

In de trainingen van Trifier staan de praktijk van de organisatie, de specifieke leerdoelen en vooral ook plezier centraal. De nadruk ligt op oefenen in de praktijk, leren leren, reflecteren, feedback geven en ontvangen. En we geven je concrete handvatten middels het gebruik van succesvolle beproefde modellen en methodieken. We zetten onze eigen in de praktijk ontwikkelde en bewezen methoden in, zoals de Flexmonitor, het Crisis Ontwikkelings Model, SAPREA en de eerste-vijf-minuten Methode.

Borging van kennis en kunde

Uw en ons doel is om nieuwe kennis en vaardigheden blijvend in de organisatie te borgen. Én deze te helpen doorontwikkelen. De juiste aanpak en interventies, die aansluiten bij de dagelijkse praktijk en bij de organisatiedoelen, zijn hierbij essentieel. We begeleiden en adviseren bij zowel de opbouw en de inhoud van het ontwikkeltraject als de borging van het geleerde. Zodat we samen blijvende verandering en verbetering bewerkstelligen. Ook onze Train-de-Trainer trajecten en Het Trainers Netwerk ondersteunen de borging van kennis en kunde.

Interesse in onze diensten? Bekijk ons trainingsaanbod!