Zelforganiserende teams in de zorg

Wat betekenen zelforganiserende teams in de zorg voor jou?

Door meer verantwoordelijkheid af te staan aan de zelforganiserende teams kunnen jouw medewerkers beter presteren in de zorg. Doordat de teamleden zelf mogen bepalen welke taken ze op zich nemen en hoe ze deze gaan uitvoeren raken ze gemotiveerd om aan de slag te gaan. Daarnaast staan de werknemers uiteindelijk het dichtst bij de klant waardoor deze manier van werken de kwaliteit van de zorg nog verder verbeterd.

Wat zijn zelforganiserende teams in de zorg?

Zelforganiserende teams in de zorg bepalen zelf hoe ze een bepaald doel willen bereiken. Dit betekent dat jij als manager het doel mag bepalen en eens in de zoveel tijd de stip op de horizon met het team bespreekt. Er is dus sprake van een duidelijk kader wat van te voren is vastgesteld en waar het team zich aan dient te houden.

Het creƫren van zelforganiserende teams in de zorg

Om een transformatie van de huidige naar de nieuwe werkwijze door te voeren is het creëren van voldoende draagvlak een vereiste. Daarnaast vraagt het ook veel van je medewerkers. Om deze overgang te versoepelen bieden wij trainingen en opleidingen aan voor jouw medewerkers. Daarnaast maken wij gebruik van in de praktijk bewezen methoden, zoals de flexmonitor.

Trifier helpt jou met het maken van zelforganiserende teams in de zorg

Met de trainingen van Trifier leren jouw medewerkers hoe ze veilige zorg kunnen verlenen. De medewerkers zullen daarin onder andere te maken krijgen met de onderwerpen vroegsignalering, preventie en op correcte wijze de-escaleren. Naast de trainingen biedt Trifier ook de mogelijkheid aan om een onderzoek uit te voeren waaruit een advies volgt.

Vragen over zelforganiserende teams in de zorg?

Als je meer wilt weten over zelforganiserende teams in de zorg of de andere methoden waarmee wij werken, neem dan contact op met ons. Wij beantwoorden graag al jouw vragen. Je kunt ons bellen op +31(0) 161 231118 (Nederland) of op +32 3369 9063 (België).

Contact opnemen